درباره ما

درباره بیشتر بدانید...

پیشرفت روزافزون ماهان یوزنت در گرو رضایتمندی هرچه بیشتر کاربران است

با ثبت نام رایگان در ماهان یوزنت، بروزترین عناوین را بدون محدودیت و با سرعت بالا دانلود نمایید

کلیه کاربران شبکه های اینترنتی در ایران می توانند به صورت رایگان از ماهان یوزنت دانلود نمایند.
کاربران شبکه یوزنت از مزیت دانلود بدون کاهش حجم ترافیک نیز برخوردار می باشند.


با اعضای تیم ماهان یوزنت آشنا شوید